https://www.youtube.com/watch?v=WNnfFq9zp30&feature=youtu.be

Akseleravimo programa
SOCIALINIAM VERSLUI!

Padėsime subrandinti Jūsų idėją ir paversti ją nauju tvariu verslu

Svajojate apie savo verslą, bet vis kažko pritrūksta, nesiryžtate, neramu ar pavyks? Krizės, ekonomikos nuosmukiai yra ir GALIMYBĖS – geresnės galimybės su savo idėja įeiti į besikeičiančias rinkas, patenkinti besikeičiančius vartotojų poreikius. Daug sėkmingų verslų sukuriama tokiu metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje.

NEMOKAMAI! REGISTRACIJA BŪTINA!

50

ekspertų

15

akseleruotų verslų

750

ekspertinių konsultacijų

97500

vertės perduotos įrangos

Dalyvaukite „Change 4 Future“ programoje ir
gaukite pagalbą socialinio verslo įkūrimui

Penki įkvepiantys online seminarai

1. Pasiryžk savo verslui

Socialinių idėjų hakatonas

2. Išgrynink verslo koncepciją

6 mėn. akseleravimo programa su ekspertų pagalba

3. Įkurk verslą ir pradėk veiklą

Change 4 Future NAUJIENOS

Akseleravimo programos komisija

Generalinis direktorius ir įkūrėjas, Skubios Siuntos

Vladas Lašas

Baltijos šalių vadovė, Reach for Change

Jurgita Ribinskaitė - Glatzer

Socialinis inovatorius ir bendraįkūrėjas, Trys Kubai

Vytautas Butkus

Kancleris, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai

Andrius Verbyla

Įkūrėja ir vadovė, ChangeMakersON

Simona Šimulytė

Įvadiniai programos renginiai (renginių ciklas online) yra atviri, neįpareigojantys. Juose gali dalyvauti visi norintys, besidomintys socialiniu verslu, ieškantys idėjų, galimybių ar bendraminčių, taip pat žmonės, kurie iki šiol gvildeno įvairias verslo idėjas, tačiau vis nedrįsdavo pradėti jų įgyvendinti.
*Dalyvių skaičius nėra ribojamas, tačiau reikalinga registracija, tam, kad gautumėte visą informaciją apie renginių transliacijas.
Socialinio verslo hakatone (online) gali dalyvauti entuziastai ir kūrėjai jau turintys socialinio verslo idėją ir norintys ją realizuoti. Trijų dienų hakatono metu dalyviai, kartu su profesionalių ekspertų pagalba, sieks idėjas išvystyti iki tvarių socialinio verslo modelių. Tai puiki proga panaudoti savo kūrybiškumą, žinias ir gebėjimus, praplėsti akiratį bei užmegzti naudingų pažinčių, o taip pat savo verslo idėją pastūmėti rimtu šuoliu aukštyn!
*Hakatone dalyvauti bus kviečiami paraiškas pateikę bei komisijos atrinkti dalyviai.
Socialinio verslo akseleratorius skirtas jau turintiems tvarų socialinio verslo modelį arba minimalaus gyvybingumo produktą (minimum viable product – MVP) asmenims ir komandoms. Akseleratoriaus metu dalyvius 5 mėnesius konsultuos įvairių sričių ekspertai, padėsiantys įsitvirtinti rinkoje, taip pat bus galimybė įsigyti socialiniam verslui vystyti reikalingos įrangos.
*Akseleratoriuje dalyvauti bus kviečiami tik paraiškas pateikę bei komisijos atrinkti dalyviai.
Įvadiniuose renginiuose gali dalyvauti visi norintys bei užsiregistravę dalyviai. Registracijos forma čia: https://bit.ly/3528mOC
Registracija į renginius galima iki kiekvieno renginio pradžios.
Hakatone gali dalyvauti paraiškas pateikę bei komisijos atrinkti pokyčių kūrėjai. Paraiškos forma čia: https://bit.ly/3bB2gYa
Registracija į hakatoną galima iki 05.31.
Atranka į akceleratorių vyksta keliais būdais:
1) nulinės stadijos pokyčių kūrėjai (turintys tik idėją, bet dar neturintys socialinio verslo modelio ar produkto prototipo) į akseleratorių atrenkami hakatono metu (pildyti paraišką hakatono dalyviui).
2) Socialinių verslų kūrėjai jau turintys produkto prototipą arba tvarų socialinio verslo modelį, kviečiami pildyti paraiškas https://bit.ly/3bB2gYa
Socialinio verslo idėjos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
• Aiški problema
• Siūlomas sprendimas. Sprendimo efektyvumas.
• Socialinis poveikis. Verslo idėja turi prisidėti bent prie vieno iš darnaus vystymosi tikslų.
• Inovatyvumas
• Motyvacija
• Tvarumas
• Finansinio gyvybingumo perspektyva
Renginiai ir hakatonas vyks online.
Akseleravimo veiklos bus vykdomos Kaune. Vieta bus patikslinta.
Komandos narių skaičius online veiklose neribojamas.
Akseleratoriuje vienu metu galės konsultuotis ne daugiau kaip 5 vienos komandos nariai.
Programos tikslas – padėti pokyčių kūrėjams išvystyti tvarius socialinius verslus Kauno regione, tačiau programos veiklos atviros visiems norintiems, todėl juose gali dalyvauti ne tik Kauno regiono pokyčių kūrėjai.
Visos intelektinių produktų nuosavybės teisės priklausys tau, verslo kūrėjui.
Trijų dienų hakatono metu dalyvius individualiai konsultuos įvairių sričių profesionalūs ekspertai. Hakatono tikslas socialinio verslo idėją išvystyti iki tvaraus socialinio verslo modelio. Dalyviams, kuriems pavyks pasiekti tikslą bus kviečiami dalyvauti akseleratoriuje.
Kiekvienam socialinio verslo vystytojui (verslo subjektui), dalyvaujančiam akseleratoriuje priklausys:
• konsultacijų paketas (vertė iki 8000 eur);
• Įranga socialinio verslo vystymui (vertė iki 7000 eur).

Load More

Change4future programą įgyvendina

INDRĖ MINELGAITĖ

dėl dalyvavimo programoje

+370 647 39 181
change4future@changemakerson.com

SIMONA ŠIMULYTĖ

ekspertai ir partnerystės

+370 620 95 401
simona@changemakerson.com