Socialinio verslo akseleratoriaus taisyklės

 

 1. Socialinio verslo akseleratorius (toliau – Akseleratorius) – struktūruota, apribotos trukmės programa, skirta visapusiškai ugdyti jaunoms socialinio verslo įmonėms suteikiant pagrindinius įgūdžius, reikalingus sėkmingai verslo pradžiai. Programoje dalyvauja patyrę verslo mentoriai, kurie teikia struktūrizuotas individualias rinkodaros konsultacijų paslaugas naudos gavėjams, kurios būtinos sėkmingam naujo socialinio verslo vystymuisi. Tokiu principu, naudos gavėjai greičiau įgauna įgūdžių, reikalingų sėkmingai vykdyti ir plėtoti verslą, išvengia klaidų, t.y. jų augimas akseleruojamas lyginant su savarankiškai besivystančiais verslais.
 2. Akseleratoriaus paskirtis
  • Akseleratoriaus tikslas –sustiprinti jaunus socialinius verslus pasiekiant greitesniojų verslo progreso, suteikiant pagalbą pradėti ir vystyti komercinę veiklą.
  • Vykdomas pagal „Change 4 Future“ programą, siekiant skatinti socialinių verslų įsikūrimą ir vystymą, padėti pokyčių kūrėjams išvystyti tvarius bei komerciškai gyvybingus socialinius verslus Kauno apskrityje.
  • „Change 4 Future“ socialinio verslo vystymo programa yra įgyvendinama vykdant projektą „Socialinio verslo pradžios paskatos ir kūrimosi skatinimas Kauno apskrityje“ (08.5.1-ESFA-K-853-01-0018) ir yra dalinai finansuojama iš Europos socialinio fondo.
 3. Organizatorius
  • Akseleratoriaus organizatoriai yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, VšĮ Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir Inovatyvių Studijų Institutas ir Kaunas IN.
 4. Laikotarpis
  • Akseleratoriaus trukmė – 6 mėn.
  • Akseleratorius vyksta dviem etapais: 1) 1 grupė nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. birželio mėn. ir 2) 2 grupė nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2021 m. sausio mėn. imtinai.
  • Organizatorius pasilieka teisę pakeisti datas atsižvelgiant į akseleratoriaus dalyvių poreikius bei išorines sąlygas, įskaitant neapibrėžtumus dėl COVID-19 sukeliamų rizikų.
 5. Dalyviai ir suteikiamos paskatos
  • Akseleratoriuje dalyvauja konkurso būdu atrinktų 15 socialinių verslų (toliau – Dalyviai), kurie savo veikla siekia socialinio poveikio, ir sutartimi įsipareigojusių dėl Projekto galutinių naudos gavėjų atitikties.
  • ReikalavimųDalyviams apibrėžimas, atrankos kriterijai bei procesas nėra šių taisyklių apimtyje.
  • Dalyviams suteikiama:
   • 7600 eur vertės individualias ekspertų konsultacijas.
   • 6500 eur vertės įrangos pirkimui pagal verslo poreikius.
 1. Konsultacijų organizavimas
  • Dalyviams teikiamos struktūrizuotos individualios rinkodaros konsultacijos, suteikiamos patyrusių verslo konsultantų ir mentorių.
  • Kiekvienam dalyviui skiriami:
   • Asmeninis vyr. konsultantas – mentorius.
   • Konsultantai specifinėms temoms pagal individualius poreikius.
  • Akseleratoriaus struktūra:
   • Individualaus vystymo (veiklų) plano sudarymas.
   • Šešių iteracijų akseleravimo programa, apimanti individualias rinkodaros konsultacijas. Vienos iteracijos trukmė – 3-4 sav.
   • Demo diena.
  • Akseleratoriaus pradžioje, prieš pirmąją akseleravimo iteraciją vyr. konsultantas atlieka individualią situacijos vertinimą.
  • Kiekvienas Dalyvis, padedamas asmeninio vyr konsultanto, sudaro 6 mėn. individualus vystymo (veiklų) planą. Plano apimtis:
   • 6 mėn. tikslas
   • svarbiausi našumo rodikliai (verslo KPIs, socialiniai KPIs)
   • Šešios iteracijos, kiekvienai jų priskirta:
    • tikslai ir užduotys;
    • pagrindinės veiklos;
    • iššūkiai, neapibrėžtumai.
   • Remiantis vystymo planu vyr. konsultantas sudaro preliminarų bendrą konsultacijų poreikį, kuris bus tikslinamas eigoje.
   • Kiekvienos akseleravimo iteracijos pradžioje vyksta Dalyvių susitikimo diena. Jos apimtis:
    • Bendros Dalyvių dirbtuvės (angl.workshop)su jų plano (pradžioje) bei progreso pristatymais,interaktyviomis diskusijomis ir patarimais.
    • Mini seminaras-mokymai specifine tema.
    • Individualios konsultacijos.
   • Kiekvienos akseleravimo iteracijos eigoje individuliai suderintais laikais vykdomos:
    • Asmeninio vyr. konsultanto tarpinės konsultacijos, apimančios progreso peržiūrą, patarimus bei atsakymus į klausimus.
    • Individualios konsultacijos individualiu grafiku.
   • Akseleratorius užbaigiamas Demo diena, kurioje kiekvienas Dalyvis pristato savo pasiekimus.
   • Demo dienoje gali dalyvauti kviestiniai svečiai.
   • Prieš Demo dieną suteikiamos individualios konsultacijos geresniam pristatymui.
 1. Įrangos pirkimo organizavimas
  • Įranga perkama centralizuotai, Dalyviui kompensuojama iki 85% vertės.
  • Ne vėliau nei 3 mėn. nuo Akseleratoriaus pradžios su kiekvienu dalyviu suderinamas individualus įrangos poreikis, atitinkantis Projekto sąlygas ir reikalavimus.
  • Įrangos techninės specifikacijos bei pirkimo detalės nustatomos individualiai su kiekvienu Dalyviu.
 2. Kitos sąlygos
  • Visa susijusi informacija skelbiama „Change4Future“ programos interneto svetainėje com/change4future/
  • Tvarkant asmens duomenis organizatoriai vadovaujasi asmens duomenų privatumo politika, skelbiama com/change4future/privatumo-politika/.
  • Organizatoriaus sprendimu šios taisyklės gali būti koreguojamos, apie tai informuojant viešai.
  • Šios taisyklės yra skelbiamos „Change4Future“ programos interneto svetainėje akseleratoriauslaikotarpiu ir tris mėnesius po akseleratoriaus pabaigos.