Kas bus vertinama?

Socialinio verslo idėjos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
• Aiški problema
• Siūlomas sprendimas. Sprendimo efektyvumas.
• Socialinis poveikis. Verslo idėja turi prisidėti bent prie vieno iš darnaus vystymosi tikslų.
• Inovatyvumas
• Motyvacija
• Tvarumas
• Finansinio gyvybingumo perspektyva

10 551 komentaras