Kokio dydžio komandos gali dalyvauti?

Komandos narių skaičius online veiklose neribojamas.
Akseleratoriuje vienu metu galės konsultuotis ne daugiau kaip 5 vienos komandos nariai.

28 386 komentarai