6 mėn. socialinių verslų akseleratorius

Pasirengti naujo verslo planą yra puikus žingsnis, tačiau įgyvendinti jį gali būti nelengvas iššūkis. Kartais iškyla tokių klausimų, į kuriuos pačiam rasti atsakymus ne taip paprasta, o paklausti nėra kieno.

Pasinaudokite „Change4Future“ akseleratoriumi, finansuojamu Europos Socialinio Fondo lėšomis, kurio metu rinkodaros specialistai padės „užkurti verslą“, pritraukti pirmuosius klientus.

Ekspertų konsultacijos

7 600

komandai
 • 6 mėnesių trukmės
 • Individualios konsultacijos
 • Įvairių sričių ekspertai
 • Individualiai suderintas planas
 • Nuo 2021 m liepos mėn 1 d.
Gauk konsultacijas!

FinansavimasMost Popular

6 500

socialiniam verslui
 • Techninei įrangai
 • Programinei įrangai
 • Skirta tiesioginės veiklos vykdymui
 • Pagal individualų poreikį
 • Iki 2022 m sausio mėn 31 d.
Gauk įrangą!

Kas yra socialinio verslo  akseleratorius?

Socialinio verslo akseleratorius skirtas jau turintiems tvarų socialinio verslo modelį arba minimalaus gyvybingumo produktą (minimum viable product – MVP) asmenims ir komandoms. Akseleratoriaus metu dalyvius 6 mėnesius konsultuos įvairių sričių ekspertai, padėsiantys įsitvirtinti rinkoje, taip pat bus galimybė įsigyti socialiniam verslui vystyti reikalingos įrangos. Akseleratoriuje dalyvauti bus kviečiami tik paraiškas pateikę bei komisijos atrinkti dalyviai.

Kiekvienas akseleratoriaus dalyvis (įmonė) gaus:

 • iki 7 600 eur* vertės individualias ekspertų konsultacijas
 • iki 6 500 eur* įrangos pirkimui pagal verslo poreikius

* įranga perkama centralizuotai, kompensuojama iki 85% vertės, dalyvis privalės prisidėti apie 2 500 eur.

Akseleratoriuje dalyvaus iki 15 naujų verslų (11 socialinių verslų pirmajame etape ir 4 socialiniai verslai antrajame etape).
Pradžia: pirmojo etapo pradžia 2020 m. rugsėjo 15 d., antrojo etapo pradžia 2021 m. liepos 1 d.

Platesnė informacija ir sąlygos bus pateikta birželio 31 d.