Kokią naudą gaus Change4Future akseleratoriaus dalyviai?

Kiekvienam socialinio verslo vystytojui (verslo subjektui), dalyvaujančiam akseleratoriuje priklausys:
• konsultacijų paketas (vertė iki 8000 eur);
• Įranga socialinio verslo vystymui (vertė iki 7000 eur).