Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, el. paštas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 valdomas elektronines sistemas. VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų užklausas;
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu change4future@changemakerson.com;
 4. VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 Change4Future programos dalyviai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu change4future@changemakerson.com;

Slapukai ir privatumas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies”). Tai maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje išsaugo įvairios jūsų aplankytos svetainės. Juos bet kada galite pašalinti savo naršyklės nustatymuose.

VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 svetainėje veikia trijų rūšių slapukai:

 • Funkciniai slapukai. Jie būtini tinkamam svetainės veikimui ir užtikrina visų esminių svetainės funkcijų prieinamumą.
 • Analitiniai slapukai. Savo svetainėje naudojame „Google Analytics”, kad galėtume analizuoti lankytojų srautą. Svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais renkame informaciją apie tai, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose naršote, kiek laiko juose būnate ir kt. Išsiunčiant šią informaciją į Google serverius jūsų IP adresas yra anonimizuojamas, kad būtų užtikrintas jūsų privatumas. Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis renka ir tvarko „Google”, galima rasti „Google” privatumo politikoje.
 • Reklaminiai slapukai. Kad galėtume teikti jums pritaikytus skelbimus „Facebook” socialiniame tinkle, savo svetainėje naudojame „Facebook Pixel” įskiepį, kuris leidžia mums kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir vykdyti pakartotinę rinkodarą mūsų svetainėje apsilankiusiems žmonėms. Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys yra renkami ir tvarkomi, galima rasti „Facebook” privatumo politikoje.

Mūsų svetainėje tam tikro turinio atvaizdavimui naudojamas įterptasis „Youtube” vaizdo klipų grotuvas, kuris jūsų interneto naršyklėje išsaugo tam tikrus slapukus, reikalingus tinkamam grotuvo veikimui. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti „Youtube” privatumo politikoje.

Kiekvieno jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu renkame standartinę informaciją, į kurią patenka jūsų IP adresas, aplankyto puslapio ir svetainės, kuri jus nukreipė į mus, URL adresai, taip pat informacija apie naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipą, jūsų apsilankymo laiką ir datą. Šių duomenų nenaudojame atskirų lankytojų identifikavimui ir juos renkame tam, kad galėtume analizuoti svetainės lankytojų srautą bei tobulinti svetainės funkcijas ir našumą. Šią informaciją saugome ne ilgiau kaip 1 metus.

El. laiškų siuntimas

El. laiškų siuntimui naudojame „Mailchimp” arba “Mailerlite” paslaugą. Kad laiškų siuntimas būtų įmanomas, jūsų nurodytas el. pašto adresas išsaugomas „Mailchimp” arba “Mailerlite” serveriuose. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Mailchimp” arba “Mailerlite” renka ir tvarko jūsų duomenis, galima rasti „Mailchimp” privatumo politikoje ir “Mailerlite” privatumo politikoje.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai Change4Future programos dalyviams siunčiami elektroniniu paštu. VŠĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”, 302550323 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu change4future@changemakerson.com.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020-04-25.